На що найчастіше хворіють дрогобичани? Який середній медичний стаж лікарів? Лікарі, з якими дрогобичани підписали найбільше е-декларацій, — аналітика відкритих даних Дрогобича.
На прикінці 2017 року в Дрогобичі презентували «Портал відкритих даних Дрогобича», який являє собою ресурс, на якому розміщено набори даних (інформацію) про різні сфери життя міста, зокрема, медицину, будівництво, транспорт, фінанси та ін.
Станом на сьогодні на Порталі відкритих даних Дрогобича структуризовано інформації про 12 сфер життя міста.
У сфері медицини на Порталі відкритих даних міста зібрано детальну інформацію про життєдіяльність закладів охорони здоровя. Отож відділом Інформаційних технологій та аналізу було проведено аналіз цих даних.
Як свідчить статистика за 2017 рік, найбільше захворювань у Дрогобичі пов
язані з органами дихання. Причому жінки захворюваннями органів дихання хворіють частіше: якщо в дитячому віці кількість хворих жінок та чоловіків на захворювання органів дихання є однаковою, то в юнацькому та дорослому віці кількість жінок, які мають проблеми з органами дихання, є вдвічі більшою. Найбільша кількість хворих зафіксована саме в дорослому віці: станом за 2017 рік зареєстровано 16028 із захворюваністю органів дихання жінок та 8358 — чоловіків. Чоловіків і жінок, які впродовж 2017 року хворіють вперше цим видом захворювання, є однаковою.

Захворюваність за віковими групами

На другому місці серед захворювань у Дрогобичі є хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини. Найчастіше цим видом захворювання хворіють саме чоловіки, однак частотність цим захворюванням є десь у 6 разів нижчою, ніж захворювання органів дихання: у дорослому віці зафіксовано 1232 хворих на це захворювання чоловіків та 1192 — жінок. Жінок, які вперше впродовж 2017 цим видом захворювання, зареєстровано 1599, а чоловіків — 2165.
Третє та четверте місце займають хвороби органів травлення та хвороби ендокринної системи, розладу харчування, порушення обміну речовин. Найчастіше захворюванням органів травлення хворіють у дорослому віці, причому вдвічі більше чоловіки. Хвороба органів травлення за частотністю є вдвічі нижчою, ніж органів дихання. Впродовж аналізованого періоду чоловіків, які вперше захворіли, зафіксовано 10205 випадків, у жінок — 4451.
Випадки захворювання на новоутворення знаходяться на 9 місці. До слова, чоловіки цим захворюванням хворіють вдвічі більше. За 2017 рік цим захворюванням вперше захворіли 4050 чоловіків, а жінок — 2733. Варто наголосити, що випадки виникнення новоутворень у осіб до 18 років є поодинокими.
Окрім цього, згідно з аналітичними даними, у віці від 0 до 18 років найчастіше виникають захворювання на органи дихання, а вже в дорослому віці хвороби органів дихання опускаються на друге місце, на першому місці — хвороби системи кровообігу. Однак, чоловіків, які хворіють на системи кровообігу, в загальному зареєстровано в 5 разів більше ніж жінок. Але за 2017 рік кількість чоловіків і жінок, які звернулись до медичних закладів вперше з цим видом захворювання, є майже однаковою. Це свідчить про те, що жінки і чоловіки на хвороби системи кровообігу хворіють однаково, однак жінки виліковують їх, а чоловіки ставляться до цього більш байдуже.
В загальному у дорослому віці чоловіки найбільше хворіють на захворювання системи кровообігу: у 2017 році з цим захворюванням звернулось 3495 пацієнтів чоловіків, а загалом зареєстровано — 16320. Найменше захворювань у чоловіків зафіксовано при хворобах сечостатевої системи: загалом зареєстровано 1428 пацієнтів-чоловіків, а у 2017 році вперше з цим захворюванням звернулись 599 чоловіків. Жінки ж у дорослому віці найбільше хворіють на хвороби органів дихання, а найменше — хворобами вуха.
У пенсійному віці найчастіше вперше виявлено захворювання системи кровообігу. У 2017 році з цим захворюванням звернулось 537 пацієнтів, а загалом зареєстровано пенсіонерів з цим видом захворювання 23786 осіб. Другою за статистикою захворювання впродовж 2017 року у пенсіонерів стали вияви новоутворень — 202 випадки, а загалом зареєстровано — 2446 пацієнтів-пенсіонерів.
Щодо дітей від 0 до 6 років, то найчастіше діти хворіють на хвороби системи дихання, найменше — хворобами крові, кровотворних органів та окремими порушеннями із залученням імунного механізму.

Захворювання за статтю та віковими групами - Чоловіки / Жінки (дані за 2017 рік)

Травматизм – це ще один детальний набір даних, який розміщено на порталі міста. Якщо проаналізувати цю інформацію, то за даними 2017 року в Дрогобичі практично не було травмувань дрогобчан внаслідок ДТП (10 випадків) та у закладах освіти (4 випадки). Всього ж за даними 2017 року на побутовому рівні травмувалося 1907 громадян. На першому місці це рани, поверхневі ушкодження та ушкодження судин – 760 випадків. Найменше травм стосувалося нервів та спинного мозку – 4 випадки. 53 випадки стосувались токсичних дій речовин, переважно немедичного призначення та термічні і хімічні опіки.

Якщо ж порівнювати звернення до міської центральної лікарні та міської поліклініки, то мешканці втричі більше звертаються за допомогою саме в міську поліклініку – 1351 звернень, проти 538 звернень до міської лікарні. Серед 14 класифікаторів травматизму 12 переважать за кількість звернень до міської поліклініки. Тільки два класифікатори переважають за кількість звернень до міської лікарні, це стосується токсичної дії речовин, переважно немедичного призначення та інші травми уточнених та не уточнених або множинних ділянок тіла.

Аналіз травматизму

Щодо медичного обладнання, за допомогою якого лікарі Дрогобича надають пацієнтам медичні послуги, то середня тривалість експлуатації обладнання, яка зареєстровано найбільше, дорівнює 26-35 років. Загальна кількість такого обладнання дорівнює 536 одиниць. Обладнання, тривалість експлуатації якого 6-15 років, 295, до 5 років — 46.

Кількість обладнання

Великими імпортерами медичного обладнання у Дрогобичі є Швейцарія та Китай. Однак все-таки найбільше медичного обладнання для медичних закладів міста закуповують саме в українських виробників.
Щодо гендерного балансу у сфері охорони здоров`я Дрогобича, то у медичних закладах міста працює більше жінок, ніж чоловіків, зокрема й серед лікарського складу. Частка жінок-лікарів, що працюють в охороні здоров’я становить 60%, чоловіків — 40%. Загальна кількість лікарського персоналу — 339 лікарів.

Найбільше лікарів із згальним стажем від 26 до 39 років. У розрізі вікового стажу від 1 до 5 років 49 лікарів, з них: 36 жінок та 13 чоловіків. Зі стажем до одного року у медичних закладах Дрогобича працює 9 лікарів, з них: 7 жінок та 2 чоловіків.

Середнього медичного персоналу у закладах охорони здоров’я Дрогобича налічується 800 працівників, з них 772 жінки та лише 28 чоловіків. У відсотковому співвідношенні це 96,5% жінок та 3,5% чоловіків.

Загалом декларацію з лікарем у Дрогобичі та Стебнику станом на 10 серпня 2018 року підписало 47356 пацієнтів. Щодо записів пацієнта на прийом до лікаря, то варто відзначити, що ті лікарі, які приймають пацієнтів відповідно до електронного запису, а не розформовують її, приймаючи позачергово пацієнтів з «живої» черги (не стосується ургентних хворих), ті й користуються найбільшим попитом серед дрогобичан. Це чітко видно з графіку, на якому розміщено співвідношшення е-запису на прийом до підписаних декларацій лікар-пацієнт. На сьогодні залишається ще 1/3 лікарів, які продовжують пасивно ставитись до роботи через електронний запис, створюючи “живі” черги під власними кабінетами. Хоча дані також демонструють, що завдяки стимулюванню з боку громадян до роботи відкрито та прозоро, ця частка лікарів зменшується практично щотижня.

Співвідношення роботи сімейних лікарів через е-запис до кількості підписаних декларацій з пацієнтом

Всього ж від початку року було створено 25 640 записів на е-прийом до лікаря, при цьому переважачає частка записів це травень-липень, яка сягає – 22 586. Якщо керуватись даними, то щомісячний показник і надалі буде зростати та до кінця року сягатиме від 10 до 12 тис записів.

Саме завдяки впровадженню відкритих даних в медицині, громадянин має можливість самойстійно обирає лікаря та дату і годину прийому. Пацієнт може навіть перевірити, до якого лікаря записуються більше пацієнтів і, можливо, внести корективи при обранні лікаря. Багато міст України також впроваджують е-запис до лікаря, але закривають від пацієнта дані реєстратури, що може відобразитись прямопропорційно в роботі реєстратури. Пацієнту будуть нав’язувати, у якого лікаря вільно і до якого треба йти. У Дрогобичі такий механізм відсутній, адже громадянин сам може обрати лікаря, врвхувавши відкриті дані реєстратури. Також усі дані про роботу реєстратури, а саме щомісячний запис до лікаря поліклініки щороку буде розміщуватись на порталі відкритих даних міста.

http://drohobych-rada.gov.ua/wp-content/uploads/2018/08/Znimok-ekrana-2018-08-14-o-10.56.46-720x380.png

Не менш важливу роль у життєдіяльності охорони здоров’я відіграють електронні системи енергомоніторингу. Так, за майже річну роботу, в т.ч. у відкритому доступі, розміщено щоденне споживання енергоресурсів закладами міста. Згідно з цими даними, проводиться аналітика стану будівель, яка вже допомагає точно розрахувати та прийняти обгрунтовані рішення щодо покращення класу енергоефективності у цих будівлях.

Як демонструють відкриті дані енергоспоживання, будівлі з найвищими класом енергоефективності це: Психоневрологічне відділення КНП “Дрогобицька міська поліклініка” з класом (A -94.407%), КНП “Стоматологічна поліклініка” (A -57.941 %) та КНП ” Дрогобицька міська лікарня №1″ ДМР (A -58.565 %).

Будівлі, у яких найнижчий клас енергоефективності це КНП “Дрогобицька міська дитяча лікарня” (E 27.451 %), КНП “Дрогобицька міська лікарня №5, корпус №1 (E 42.399 %), КНП “Дрогобицька міська дитяча лікарня”, інфекційне відділення (E 37.637 %)

Як підсумував начальник відділу інформаційних технологій та аналізу Станіслав Гайдер: “На сьогодні портал відкритих даних міста Дрогобича налічує точні дані по діяльності охорони здоров’я за 2017 рік. Відтак, маючи дані за 2018 та 2019 роки, можна вивести тенденції, а відповідно надавати керівництву міста інформацію, яка базується на обгрунтованих даних для випередження негативних явищ у сфері охорони здоров’я”.